รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์ (ชล)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : 1
อีเมล์ : chonbu0472@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2557,18:27 น.   หมายเลขไอพี : 1.1.134.66


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล