รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง นริศรา สลางสิงห์ (ฝน)
ปีที่จบ : 2545(ม.3)   รุ่น : 12
อีเมล์ : labanoon-bodyslam@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : TOYOTA TSUSHO(THAILAND)CO.,LTD.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ 2
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ก.พ. 2558,15:52 น.   หมายเลขไอพี : 180.222.144.148


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล