โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 63 ถึง 12 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
05 มิ.ย. 63 ติดตามนักเรียน เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สุภาพ รร.คำบกวิทยาคาร