คณะผู้บริหาร

นายธวัช สุขบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมีชัย เกตจุนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0879658929
อีเมล์ : chonbu0472@hotmail.com

นางสุวารี อาจวิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัชฎา ห้วยทราย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1