โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
คณะผู้บริหาร

นายธวัช สุขบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมีชัย เกตจุนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุวารี อาจวิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางคำพา สลางสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1