โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รงเรียนคำบกวิทยาคาร  ได้ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563   โดยชี้แจงความรู้ ความเข้าใจ ในช่องทางการรับสัญญาณแก่ผู้ปกครองและ  นักเรียน  ตลอดจนออกติดตามการเรียนของนักเรียนทุกคน

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,22:17   อ่าน 64 ครั้ง