ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต "
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมทดแทนการฝึกภาคสนาม (กิจกรรมกระโดดหอ 34 ฟุต)
คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566
กีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนทุนเข้ารับพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองทีมหญิง และ เปตองคู่ผสม รายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดสุรินทร์
ผลการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการแข่งขัน การออกแบบสะพานไม้ไอศกรีม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน "การออกแบบโครงสร้างไม้ไอศกรีม"
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและชมนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ขอขอบพระคุณ มูลนิธิหลวงปู่จาม มหาปุญโญ กองทุนพระครูสังฆวิสุทธิ์ ที่กรุณาเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร พร้อมคณะคุณครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โครงการ ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน
พิธีกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ปีการศึกษา 2565)
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธวัช สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัดลานธรรม : อำเภอคุณธรรมคำชะอี
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา ผิวขำ นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13
รับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากนายนิมิตแมน สลางสิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและผู้ปกครองนักเรียน
ประกาศโรงเรียนคำบกวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเรียน Online