โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร  ได้ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV ใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563   โดยชี้แจงความรู้ ความเข้าใจ ในช่องทางการรับสัญญาณแก่ผู้ปกครองและ  นักเรียน  ตลอดจนออกติดตามการเรียนของนักเรียนทุกคน

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 63 ครั้ง