โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0879658929
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
แสดงความยินดีกับนางสาวชมพูนุช เบญมาตย์
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63
ภูผากูดโมเดล
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 63