กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนินทร ฮวดคันทะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0856485674
อีเมล์ : Chanintornyy@gmail.com

นางสาวจันทร์ สุพรรณโมกข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0636151279
อีเมล์ : Chan.naopi@gmail.com