กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายมีชัย เกตจุนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0879658929
อีเมล์ : chonbu0472@hotmail.com

ถนอมศักดิ์ ปากหวาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2