โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมีชัย เกตจุนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2