โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
อื่น

นางสาวพุทธชาติ นากรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม