โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0879658929
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวารศิลป์ เรืองแสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ