โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวุฒิ ปุณขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ