กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัชฎา ห้วยทราย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริพร กลางประพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปภัสสร คนขยัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1