โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
หมู่ 4  ตำบลคำบก  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 0812635040
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่